top of page

מיצגים אמנותיים

מביאים את המעבדה אליכם

מיצגים אינטראקטיביים מבוססי מדע ומוסיקה.. חוויה רב-חושית לכל המשפחה.

הזדמנות נדירה ל"התקרב לצלחת" ולהשתתף בחוויה מסוג חדש. 

המיצג מותאם לבתי ספר, כמיצג אינטראקטיבי למוזיאונים ותצוגות סאונד לבתי עסק.

 

bottom of page