top of page

תוכן לאירועי חברה

תוכן אמנותי מבוסס מדע

יום חווייתי ומרתק של תדרים וצלילים, הכולל מופע מרגש של הרכב מתחום ההילינג מיוזיק.

 

פסיעה אל עומק הצליל, המביאה איתה חוויה של תדרים, מים, גיאומטריה, הקול האנושי ומוסיקה...

הסדנה משלבת את מדע הקימטיקה, המוצג לקהל בזמן אמת, יחד עם כלים מעשיים בתחום התרפיה בקול, מפגש עם מוסיקאים העוסקים בתחום, מופע קערות קריסטל,

ובסוף היום - מופע LIVE מעורר השראה.

יום חווייתי ומרתק של תדרים וצלילים, הכולל מופע מרגש של הרכב מתחום ההילינג מיוזיק.

 

פסיעה אל עומק הצליל, המביאה איתה חוויה של תדרים, מים, גיאומטריה, הקול האנושי ומוסיקה...

הסדנה משלבת את מדע הקימטיקה, המוצג לקהל בזמן אמת, יחד עם כלים מעשיים בתחום התרפיה בקול, מפגש עם מוסיקאים העוסקים בתחום, מופע קערות קריסטל,

ובסוף היום - מופע LIVE מעורר השראה.

יום חווייתי ומרתק של תדרים וצלילים, הכולל מופע מרגש של הרכב מתחום ההילינג מיוזיק.

 

פסיעה אל עומק הצליל, המביאה איתה חוויה של תדרים, מים, גיאומטריה, הקול האנושי ומוסיקה...

הסדנה משלבת את מדע הקימטיקה, המוצג לקהל בזמן אמת, יחד עם כלים מעשיים בתחום התרפיה בקול, מפגש עם מוסיקאים העוסקים בתחום, מופע קערות קריסטל,

ובסוף היום - מופע LIVE מעורר השראה.

יום חווייתי ומרתק של תדרים וצלילים, הכולל מופע מרגש של הרכב מתחום ההילינג מיוזיק.

 

פסיעה אל עומק הצליל, המביאה איתה חוויה של תדרים, מים, גיאומטריה, הקול האנושי ומוסיקה...

הסדנה משלבת את מדע הקימטיקה, המוצג לקהל בזמן אמת, יחד עם כלים מעשיים בתחום התרפיה בקול, מפגש עם מוסיקאים העוסקים בתחום, מופע קערות קריסטל,

ובסוף היום - מופע LIVE מעורר השראה.

bottom of page