top of page

לוח זמנים

הכנס יתקיים ביום חמישי ב14/12/17

סדר ההרצאות והזמנים:

(ייתכנו שינויים)

המרצים וסדר ההרצאות (ייתכנו שינויים):


9:00 – התכנסות והרשמה


10:00 – נהר של אור - נתנאל גולדברג


10:50 - דן הלפרין -  השפעת המוזיקה על המוח


11:40 - הפסקה 


12:00 - שירת רבים - אורקה טפלר


12:30 - עידית סולקין - מחקר במוסיקה נכונה לתינוקות


13:20 - הפסקה


14:00 - ג'ון סטיוארט ריד (אנגליה) - ריפוי בצלילים ברמת התא, מחקרים עדכנים בקימטיקה


16:15 - אסתר שמיר - שירת ריפוי

הכנס הראשון כבר יצא לדרך, המרצים והתכנים כבר באתר, וגם מכירת הכרטיסים החלה!

מספר הכרטיסים מוגבל, אל תחכו לרגע האחרון.

המרצים

הזמנים

המקום

הכרטיסים

צרו קשר

כרטיסים:
כרטיסים יימכרו לפי שורות.
שורה 1-3, כרטיס זהב: 398₪
שורה 4-6, כרטיס כסף: 318₪
שורה 7-8, כרטיס ארד: 280₪

 

שלחו לנו מייל

הקונסרבטוריון למוסיקה

האירוע בפייסבוק

תאריך 14/12/17

bottom of page