top of page

המקום

הכנס יתקיים באודטוריום הגדול בקונסרבטוריון למוסיקה

לואי מרשל פינת שטריקר, הצפון הישן

תל אביב

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה:

הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב על-שם תד ולין אריסון הוא מוסד בו מתקיימים לימודי נגינה בכלים השונים,

המיועדים בעיקר לילדים ובני נוער, סדנאות אמן וקונצרטים.

איכותו האקוסטית של האודיטוריום נחשבת לאחת הטובות ביותר בין אולמות הקונצרטים בארץ.

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל-אביב אשר נוסד ב–1945, הינו אחד המוסדות הותיקים והמוערכים לחינוך מוסיקלי בארץ. בין בוגריו לאורך השנים, מוסיקאים רבים הפעילים בארץ ובחו"ל. הקונסרבטוריון פועל בפיקוח משרד החינוך ומאפשר מסגרת לימודים מקיפה לגילאי 3-18, המקדמת כל תלמיד לפי יכולתו. בנוסף לשיעורי הנגינה בכלי נהנים התלמידים ממערך של הרכבים ביצועיים ושיעורים תיאורטיים. הזדמנויות להופיע בקונצרטים וכניסה חופשית לקונצרטים הנערכים במסגרת המרכז למוסיקה קאמרית בו מופיעים טובי הנגנים מהארץ ומחו"ל.

הפעילות המוסיקלית מעבר לשעורי הנגינה:

שעורים במקצועות התיאוריה – ספרות ותורת המוסיקה, פיתוח שמיעה וכד'

כל תלמיד זכאי להשתתף במקהלת הקונסרבטוריון ובפעילות של הרכבים ותזמורות הופעות במסגרות התואמות את רמת הנגינה של התלמיד: השמעות, "בית פתוח" וקונצרטים כיתתיים, מחלקתיים וחיצונייםזכאות לליווי בפסנתר.

השתתפות בכיתות אמן עם אמנים מהארץ ומחו"ל – מיועד לתלמידים מתקדמיםכניסה חופשית לקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית

תלמידי הקונסרבטוריון זוכים לליווי מקצועי של ראש המחלקה והמורה לכלי החל מתהליך הקליטה ולאורך כל תקופת הלימודים. את התלמידים המתקדמים מכין צוות מורים מקצועי ומנוסה למבחני בגרות בנגינה, למבחנים למוסיקאי מצטיין בצה"ל, לימודים גבוהים וקרן תרבות אמריקה ישראל.

הכנס הראשון כבר יצא לדרך, המרצים והתכנים כבר באתר, וגם מכירת הכרטיסים החלה!

מספר הכרטיסים מוגבל, אל תחכו לרגע האחרון.

המרצים

הזמנים

המקום

הכרטיסים

צרו קשר

כרטיסים:
כרטיסים יימכרו לפי שורות.
שורה 1-3, כרטיס זהב: 398₪
שורה 4-6, כרטיס כסף: 318₪
שורה 7-8, כרטיס ארד: 280₪

שלחו לנו מייל

הקונסרבטוריון למוסיקה

האירוע בפייסבוק

תאריך 14/12/17

bottom of page